mgr Krzysztof Maliszewski – dyrektor szkoły

mgr inż. Elżbieta Dyduch – zastępca dyrektora

mgr Krzysztof Badźmierowski – zastępca dyrektora

mgr Wioletta Dolewska – kierownik sekcji artystycznej