mgr Krzysztof Maliszewski – dyrektor szkoły

mgr Dariusz Kłodawski – zastępca dyrektora

mgr Krzysztof Badźmierowski – zastępca dyrektora

mgr Wioletta Dolewska – kierownik sekcji artystycznej