Liceum Plastyczne utworzono na wiosnę 2000 roku w Zespole Szkół Budowlanych. W 2005 roku opuścili je pierwsi absolwenci. Zdawali starą maturę i uzyskali dyplom technika plastyka o specjalności wystawiennictwo. Młodsze roczniki- po reformie szkolnictwa- specjalizują się w projektowaniu graficznym i fotografii artystycznej i uczą się 4 lata, .

W programie szkoły obok przedmiotów ogólnokształcących odbywają się zajęcia praktyczne w pracowniach plastycznych (rysunku, malarstwa, rzeźby, projektowania graficznego i fotografii) oraz lekcje teoretyczne z historii sztuki. Uczniowie odwiedzają wystawy w muzeach i galeriach, a pod koniec roku szkolnego planowane są atrakcyjne plenery.

Dla gimnazjalistów każdego roku organizowane są konkursy, a ich wyniki ogłaszane w czasie „dni otwartych”. Wraz z  towarzyszącą im wystawą prac plastycznych stanowią formę promocji edukacyjnej oferty szkoły. Zainteresowani nauką w Liceum Plastycznym mogą przez cały rok uczestniczyć w nieodpłatnych zajęciach warsztatowych. Spotkania te mają charakter konsultacji i kursu przygotowującego do egzaminu wstępnego. Kandydaci uzyskują informacje o poziomie swoich umiejętności oraz o warunkach, jakie trzeba spełnić, żeby zostać przyjętym. Patrząc na prezentowane podczas wystaw najlepsze prace uczniów LP, wielu gimnazjalistów zaczyna wątpić w swoje szanse. Niepotrzebnie. Są to bowiem przede wszystkim efekty kształcenia.  W ramach rekrutacji szkoła poszukuje przede wszystkim młodych ludzi z predyspozycjami i potencjałem twórczym. Każdy, kto nieśmiało marzy o malowaniu, rzeźbieniu czy pracy w reklamie, powinien spróbować swoich sił  w naszej szkole.