EGZAMIN WSTĘPNY
DO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH I LICEUM PLASTYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Egzamin wstępny do Liceum Plastycznego dla uczniów po gimnazjum odbędzie się 28 maja 2019 r. godz.8.00

Egzamin wstępny do Liceum Sztuk Plastycznych dla uczniów po szkole podstawowej odbędzie się 29 maja 2019 r. godz.8.00

Deklaracje wstępne przystąpienia do egzaminu w postaci podania danych osobowych proszę składać w sekretariacie szkoły (p. nr 37, I piętro) do końca kwietnia 2019 roku.

Egzamin wstępny składa się z :

a) egzaminu praktycznego z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej,

b) egzaminu ustnego ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum i szkoły podstawowej;

do pobrania

NFORMACJE O REKRUTACJI PLASTYK(2)