3 czerwca 2024 roku o godzinie 8.00 odbędzie się egzamin wstępny.

EGZAMIN WSTĘPNY  do Liceum Sztuk Plastycznych składa się z egzaminu praktycznego * oraz egzaminu ustnego:

* na egzamin kandydat przynosi: ołówki różnej twardości, gumkę,  pędzle do malowania, kubek, paletę, farby plakatowe lub akrylowe, narzędzia ułatwiające rzeźbienie (nożyk, ostro zaostrzone patyczki). Papier i glinę zapewnia szkoła.

Wymagana jest również legitymacja szkolna.

Uczeń podczas egzaminu wstępnego może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

  1. Egzamin praktyczny
  • egzamin praktyczny z rysunku                                                                                  – 25 pkt.
  • egzamin praktyczny z malarstwa                                                                                – 25 pkt.
  • egzamin praktyczny z kompozycji przestrzennej                                                         – 25 pkt.
  1. Egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej – 25 pkt.