spotkania z rodzicami:

21.09.2017

23.11.2017

25.01.2018

22.03.2018

24.05.2018

dni wolne od zajęć dydaktycznych:

30.04.2018

2.05.2018

4.05.2018

7.05.2018

8.05.2018

1.06.2018