spotkania z rodzicami:

20.09.2018

29.11.2018

31.01.2019

28.03.2019

30.05.2019

dni wolne od zajęć dydaktycznych:

2.11.2018

2.05.2019

6.05.2019

7.05.2019

8.05.2019