Pedagodzy i psycholog szkolny

Godziny pracy pedagoga, 

pedagoga specjalnego – pani Sylwii Preuss

Poniedziałek: 8.00  – 14.00

Wtorek: 8.00 – 14.00

Środa: 11.00 – 16.00

Czwartek: 8.00 – 14.00

Piątek: 8.00 – 13.00

Pedagog, pedagog specjalny – pokój nr 50, II piętro.

Godziny pracy psychologa –

– pana Tomasza Kuplickiego

Wtorek: 8.00 – 10.00

Środa: 11.00 – 16.00

Piątek: 8.00 – 11.00

Psycholog – pokój nr 49, II piętro.