EGZAMIN WSTĘPNY  do Liceum Sztuk Plastycznych składa się z:

a) egzaminu praktycznego z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej, *

b) egzaminu ustnego ze znajomości różnych dziedzin sztuki (podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej)

* na egzamin kandydat przynosi: ołówki różnej twardości, gumkę,  pędzle do malowania, kubek, paletę, farby plakatowe lub akrylowe, narzędzia ułatwiające rzeźbienie (nożyk, ostro zaostrzone patyczki). Papier i glinę zapewnia szkoła.

Uczeń podczas egzaminu wstępnego może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

  • egzamin praktyczny z rysunku– 25 pkt.
  • egzamin praktyczny z malarstwa– 25 pkt.
  • egzamin praktyczny z kompozycji przestrzennej– 25 pkt.
  • egzamin ustny ze znajomości różnych dziedzin sztuki (podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej) – 25 pkt.