mgr inż. Sylwia Dombek – dyrektor szkoły

mgr Dariusz Kłodawski – zastępca dyrektora

mgr Krzysztof Badźmierowski- zastępca dyrektora

mgr Paulina Kaczor – Paczkowska – kierownik sekcji artystycznej