mgr Krzysztof Badźmierowski- dyrektor szkoły

mgr Dariusz Kłodawski – zastępca dyrektora

mgr Kamila Dulkowska – zastępca dyrektora

dr mgr Paulina Kaczor – Paczkowska – kierownik sekcji artystycznej

mgr inż. Małgorzata Wieczorek – kierownik szkolenia praktycznego