🌳🌳🌳4 października 2023 roku odbyła się X DEBATA MŁODZIEŻY w Zespole Placówek Młodzieżowych “Bursa” – Degradacyjna działalność człowieka, walka o przetrwanie. Tematem rozmów były szkodliwe nawyki ludzi, wpływ młodzieży na środowisko tj. popularyzowanie recyklingu, oszczędzanie energii i promowanie zrównoważonej konsumpcji. Poruszono również kwestie globalne tj. zmiany klimatyczne, spadek bioróżnorodności i niedostateczną dostępność czystej wody. To ważne dla naszego środowiska.💧💦💧 Plastyk reprezentowały : Dominika Zalewska z 4 LSP i Antonina Dynarzewska 2 b LSP oraz Eliza Tomczak z 3 LSP

Debata młodzieży